Kazakistan GOST K Sertifikası

Kazakistan GOST K sertifikası Rusça. Başvuru: EMCC GROUP Ltd.
Kazakistan GOST K sertifikası Rusça. Başvuru: EMCC GROUP Ltd.
Bakır telli elektrik kabloları için Kazakistan GOST K sertifikası, GOST 24334-80, p.3

GOST K sertifikası nedir?

Kazakistan GOST Uygunluk Sertifikası (kısaca GOST K da denmektedir), ürünün Kazakistan Cumhuriyeti ulusal teknik standartlarına uygun olduğunu belgeler.

Zorunlu kalite sertifikalandırmasına tabii olan ürünlerin listesi 20.04.2005 tarihli ve 367 sayılı “Kazakistan Cumhuriyeti’nde ürün zorunlu uygunluk değerlendirmesi hakkında” başlıklı hükümet kararı ile belirlenmiştir. Ürün yukarıdaki kararnamede listelenmiş ancak Gümrük Birliği teknik düzenlemelerine yer almıyorsa, Kazakistan’da ürünleri gümrükten geçirmek ve satmak için GOST K sertifikası gerekecektir. Ürün zorunlu sertifikaya tabii değilse, üretici gönüllü bir GOST K sertifikası alabilir.

GOST K sertifikası nasıl alınır?

GOST K sertifikası almak için başvuru sahibinin aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekir:

  • Ürün bilgileri, kullanım kılavuzu
  • Başvuran şirketin belgeleri
  • Nakliye belgeleri (parti bazında sertifika verilmesi durumunda): fatura, tedarik sözleşmesi
  • Ürün test raporları, varsa ISO sertifikaları

Sertifikasyon şemasına bağlı olarak, ürün örneklerinin test edilmesi veya bir üretim denetimi yapılması gerekebilir.

Hem ürün üreticisi (yerli veya yabancı bir şirket olsun) hem de Kazakistan’daki ithalatçı belgelendirme için başvuruda bulunabilir. Bazı durumlarda, ithal edilen ürünler başka bir ülkede sertifikalandırılmışsa, Kazakistan’da tanınabilirler.

GOST K sertifikasının geçerlilik süresi

GOST K geçerlilik süresi sertifikasyon şemasına bağlıdır. Bir parti ürün ihracatı için sertifika 6 aydan 1 yıla kadar geçerlidir. Üretim analizi ve numune testinin yapılması kaydıyla 1-2 yıl veya başvuru sahibi ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikası almışsa, 3 yıla kadar sertifika düzenlenir.