Yangın Güvenlik Sertifikası (gönüllü)

Yangın güvenlik sertifikası (gönüllü). Başvuru: EMCC GROUP Ltd.
Yangın güvenlik sertifikası (gönüllü). Başvuru: EMCC GROUP Ltd.
1 kV'a kadar gerilimler için güç ve kontrol kabloları için yangın güvenlik sertifikası (gönüllü)

Gönüllü yangın güvenliği sertifikası nedir?

Yangın güvenliği sertifikası, ürünlerin Rusya Federasyonu yasalarına göre zorunlu yangın güvenliği gereksinimlerini karşıladığını ve gerekli kalite kontrollerini geçtiğini gösteren bir belgedir. Rusya’ya ithal edilen mallar zorunlu yangın sertifikasına veya bir uygunluk beyanına tabi olabilir veya bazı kategorilerde hiçbir sertifikalandırma gerek olmayabilir.

Ürünlerin zorunlu sertifikaya tabii olmadığı durumlarda üretici, ürünün Rusya pazarındaki rekabet gücünü artıracak gönüllü bir yangın güvenliği sertifikası sipariş edebilir. Örneğin, zorunlu belgelendirmeye tabi olmayan bazı yapı malzemeleri hakkında gönüllü yangın belgelendirmesi yapılabilir. Bu belge, Rus devlet kurumlarına mal tedarik ederken veya ihalelere katılırken şirkete ekstra bir avantaj sağlayabilir.

Bu belgenin dayanağı Rusya Federasyonu’nun 22 Temmuz 2008 tarihli ve 123 sayılı “Yangın güvenliği gerekliliklerine ilişkin teknik düzenleme” yasasıdır. Bu yönetmeliğe göre zorunlu yangın güvenlik belgelendirme süreci gönüllü belgelendirme ile aynıdır. Üreticinin veya Rusya’daki yetkili temsilcisinin, güvenlik testlerinin yapılabilmesi için ürün dokümantasyonu ve numunelerini sunması gerekecektir. Ürünlerin güvenlik gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı bu konuda özelleşmiş akredite test laboratuvarları tarafından testlerde doğrulanır. Gönüllü yangın güvenliği sertifikası zorunlu olanla aynı yasal etkiye sahiptir.

Yangın güvenlik sertifikasyonunun yasal dayanağını aşağıdaki belgeler oluşturmaktadır:

Rusya Federasyonu’nun 241 sayılı, 17.03.2009 tarihli kararı ile yangın sertifikası alınması zorunlu ürünler ve gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları listelenmiştir.

Gönüllü yangın güvenliği sertifikası nasıl alınır?

Gönllü Yangın güvenliği sertifikasının kalite belgelendirme süreci zorunlu olanla aynı şekildedir. Belgelendirme için ithalatçının aşağıdakileri belgeleri sağlaması gerekir:

  • Şirketin kuruluş belgeleri
  • Ürün tedarik sözleşmesi
  • Fatura veya tedarik sözleşmesi şartnamesi
  • Yangın güvenliğine dair test raporları
  • Ürün numuneleri

Sertifikasyon süreci aşağıdaki adımları içerir:

  1. Üretici ya da yetkilendirilmiş vekili, akredite bir yangın sertifikası kuruluşuna başvurur ve ürün belgelerini sunar. Üreticinin mevcut testleri varsa bunların denkliğini bazen kabul edilebilir.
  2. Ürün numuneleri; tutuşabilirlik, yanıcılık, duman oluşturma kabiliyeti, toksisite gibi özelliklerini göre test edilir.
  3. Sertifikasyon kuruluşu, kalite kontrol şemasına göre üretim kontrollerini yapar.
  4. Test sonuçlarına ve üreticinin teknik dokümanlarına dayanarak uzman değerlendirmesine dayalı bir protokol hazırlanır.
  5. Bu protokolü baz alarak sertifika belgelendirme kuruluşu, sertifika bilgilerini Federal Akreditasyon Servisi’nin veri tabanına yükler ve sertifikayı özel bir kağıda basar.

Sertifikasyon şemasına bağlı olarak, düzenli üretim denetimi de yapılması gerekebilir.

Gönüllü yangın güvenlik sertifikasının geçerlilik süresi

Geçerlilik süresi açısından gönüllü veya zorunlu belgelendirme arasında bir fark bulunmamaktadır, iki sertifika tipi de kalite kontrol şemasına bağlı olarak 1 ila 5 yıl arasında geçerli olabilir. Sertifika parti bazında bir ürün grubu için verilmişse, geçerlilik süresi ürünlerin kullanım süresi kadar olur.