EAC Uygunluk Sertifikası

EAC uygunluk sertifikası. Başvuru: EMCC GROUP Ltd.
EAC uygunluk sertifikası. Başvuru: EMCC GROUP Ltd.
Bakır telli elektrik kabloları için EAC uygunluk sertifikası

EAC Uygunluk Sertifikası nedir?

EAC Uygunluk Sertifikası, belgede listelenmiş ithal ürünlerin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (sıkça sadece ‘Gümrük Birliği’ de denilmektedir) teknik düzenlemelerine uygun olduğunu onaylayan bir belgedir.

EAC belgelendirmesinin yasal dayanağını bu belgeler oluşturmaktadır:

EAC “EurAsian Conformity” yani Avrasya Uygunluğu anlamına gelmektedir. EAC sembolü taşıyan bu sertifika Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hepsinde geçerlidir (Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan). Gümrük Birliği’nin EAC sistemi birçok endüstri alanında eski ulusal GOST standartlarının yerini almaktadır.

Hangi ürünlerin sertifikasyon gerektirdiği endüstri alanına has teknik düzenlemelerde yer almaktadır. Bu teknik düzenlemeler İngilizce kısaltmalarıyla da birçok platformda görünmektedir: “TR CU = Technical Regulations of the Customs Union”. Avrasya Ekonomik Komisyonu sürekli olarak eski normların yerine yeni teknik düzenlemeler getirmektedir, aşağıda yalnızca birkaç örnek verilmiştir,:

  • Makine ve teçhizat güvenliği konusunda Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliği (TR CU 010/2011)
  • Alçak gerilim ekipmanlarının güvenliği ile ilgili Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliği (TR CU 004/2011)
  • Basınçlı ekipmanın (kapların) güvenliği ile ilgili Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliği (TR CU 032/2013)

Sertifikaya tabi ürünlerin listesi teknik o endüstrinin teknik düzenlemesinde yer almaktadır.

EAC Sertifikası nasıl alınır?

EAC belgelendirme süreci Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun belirlediği şemalarla bağlanmıştır. Farklı endüstriler, ürünler ve tehlike düzeylerine göre farklı derecelerde testler gerekmektedir. Ancak genel bir tablo çizmek gerekirse:

  1. Şirketimiz, üretici tarafından sunulan belgeleri analiz eder ve ürünün hangi tip belgelendirmeye tabi olduğunu tespit eder.
  2. Ürün belgeleri akredite bir sertifika kuruluşuna iletilir.
  3. Test için ürün örnekleri gönderilir.
  4. Akredite bir laboratuvar ürün testi yapar, ürün belgelerini inceler ve bir test raporu hazırlar.
  5. Hazırlanan test raporlarını ve ürün belgelerini baz alarak bir sertifika oluşturulur ve resmi mercilere sizin adınıza kayıt ettiririz.

EAC uygunluk yönetmeliklerine bağlı olarak sertifika kuruluşunun yıllık üretim denetimi yapması gerekebilir. Bu aşamada da gerekli organizasyon ve planlamayı sizin için yapmaktayız.

Kalite sertifikası resmi kayıtlara geçtikte sonra ürünler, teknik düzenleme gereksinimlerini karşıladığını ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini geçtiğini doğrulayan kare EAC (Avrasya Uygunluk) işaretiyle işaretlenir.

EAC Sertifikasının geçerlilik süresi

Tek bir ürün grubu nakliyesi veya tek bir ürün için uygunluk sertifikasının geçerlilik süresi, ürünün kullanım ömrüne denktir. Seri üretim için belgelendirme, EAC uygunluk değerlendirme şemasına bağlı olarak 5 yıldan daha uzun bir süreyi geçemez.